Tuy nhiên, để bạn có thể hiểu đầy đủ hơn về 2 thuật ngữ này thì hãy theo dõi bài viết dứoi đây của tintucthitruong.net chúng tôi nhé!

Ngoại tệ là gì?

Ngoại tệ (hay còn gọi là Foreign Currency) được xem là 1 loại đồng tiền của nước này đối với nước khác, nó cũng sẽ có thể được chi trả trực tiếp hay thông qua bên đồng tiền thứ ba trong việc thanh toán quốc tế.

Ngoại tệ là gì?

Mỗi quốc gia hiện nay trong nền kinh tế thể giới thì đều sẽ có một loại đồng tiền riêng để lưu hành theo luật pháp riêng của nó và các đồng tiền này thường không phải do ngân hàng trung ương thuộc quốc gia đó phát hành thì nó được xem là ngoại tệ.

Tuy nhiên, các bạn cần thấy rằng trong giao dịch khi thanh toán và đầu tư quốc tế thì thường không phải tất cả các đồng ngoại tệ đều sẽ được chấp nhận, mà nó chỉ có những ngoại tệ mạnh, tức là loại đồng tiền thường sẽ dễ dàng chuyển đổi ra được nội tệ của các nước khác thì mới được chấp nhận rộng rãi.

Một loại đồng tiền được xem xét là phát triển mạnh thường sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn như: (1) khả năng về việc chấp nhận của quốc tế so với đồng tiền đó, (2) nhu cầu về thương mại của quốc gia phát hành ra đồng tiền đó và (3) tiềm năng mà bạn có thể cung ứng được hàng hoá trên thị trường thế giới của quốc gia đó hiện tại.

Theo như đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì đồng đô la Mỹ (USD) và các đồng tiền của nước công nghiệp phát triển (OECD) là những đồng tiền được đánh giá là phát triển mạnh.

Ngoại hối là gì?

Ngoại hối (foreign exchange) là ngoại tệ và các phương tiện có giá trị dùng chi trả trong thanh toán quốc tế. Tùy theo tập quán mỗi nước, phạm vi các phương tiện làm ngoại hối có thể không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn chung ngoại hối có các loại sau:

  • Ngoại tệ thường sẽ bao gồm như tiền giấy, tiền kim loại, tiền tín dụng,
  • Các loại phương tiện thanh toán quốc tế sẽ ghi bằng ngoại tệ như là hối phiếu (bill of exchange), séc (cheque), kỳ phiếu (promissory note), thư chuyển tiền (mail transfer), điện chuyển tiền (telegraphic transfer)…,
  • Các cmục hứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ bao gồm như cổ phiếu (stock), trái phiếu quốc gia (government loan), trái phiếu kho bạc (treasury bill), Vàng thuộc tiêu chuẩn quốc tế, Các đồng tiền tập thể như đồng SDR (special draw right- quyền rút vốn đặc biệt) của IMF hay là đồng euro (EUR) của Liên minh tiền tệ châu Âu.

Giao dịch ngoại hối

Trong một cuộc giao dịch ngoại hối, thì thường một đồng tiền thường sẽ được bán để đổi lấy nhau. Tỉ giá sẽ thể hiện giá trị tương đối giữa hai đồng tiền. Đơn vị tiền tệ thường sẽ được xác định bởi mã “Swift” gồm ba chữ số.

Giao dịch ngoại hối

Ví dụ như sau: EUR = Euro, USD = Đô la Mỹ, CHF = Franc Thụy Sĩ và tương tự như thế. Tỷ giá EUR/USD bằng 1.128281 có nghĩa là 1 EUR sẽ có trị giá bằng 1.128281 USD.

Đôi khi, cặp EUR/USD thường sẽ được gọi là một cặp tiền tệ. Tỷ giá có thể cũng sẽ bị đảo ngược. Vì vậy, tỷ giá EUR/USD bằng 1.128281 tương tự như với tỷ giá USD/EUR bằng 0.886304. Nói theo 1 cách khác, thì 1 USD sẽ có giá trị bằng 0.886304 EUR.

Quy ước theo thị trường là hầu hết các đồng tiền sẽ có xu hướng được quy đổi so với đồng USD, nhưng cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà bạn đáng chú ý, chẳng hạn như là với cặp EUR/USD đã đề cập, cặp GBP/USD (Đồng Bảng Anh) và cặp AUD/USD (đồng Đô la Úc).

Tham khảo thêm: Khái niệm về tỷ giá hối đoái bạn cần biết

Giao dịch ngoại tệ

Giao dịch ngoại tệ là những giao dịch sẽ được xác định bằng ngoại tệ hay yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ bao gồm giao dịch phát sinh khi:

  • Vay hay cho vay các khoản tiền mà các khoản phải trả hoặc sẽ phải thu được đã xác định bằng ngoại tệ.
  • Dùng một loại tiền tệ này để có thể mua hoặc bán hay đổi lấy một loại tiền tệ khác.
  • Trở thành một bên đối tác của một hợp đồng ngoại hối nhưng chưa được thực hiện.
  • Mua hay bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá cả sẽ được xác định bằng ngoại tệ.
  • Mua hoặc thanh lý các loại tài sản, phát sinh hay là thanh toán các khoản nợ xác định bằng ngoại tệ.

KẾT LUẬN

Như vậy, bạn có thể hiểu rằng ngoại tệ là một phần của ngoại hối. Ngoại tệ thì có thể là ngoại hối nhưng ngoại hối thì chắc chắn không phải là ngoại tệ vì ngoài ngoại tệ ra thì ngoại hối còn bao gồm các phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ khác, các loại giấy tờ thường sẽ có giá bằng ngoại tệ, vàng sẽ thuộc dự trữ của ngoại hối nhà nước.

Trên các tài khoản ở nước ngoài của người cư trú, hoặc vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong các trường hợp mang vào và khi mang ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam, hay là đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ của nước Việt Nam hoặc nó được sử dụng trong việc thanh toán quốc tế.