Monthly Archives

Tháng Năm 2022

Pha loãng cổ phiếu (dilution) diễn ra lúc một công ty ra mắt thêm cổ phiếu. Bởi vậy, quyền sở hữu của nhà đầu tư trong công ty bị giảm bớt hoặc bị làm …

tinng.net nơi tổng hợp các kiến thức sống , trãi nghiệm du lịch ăn uống cuộc sống giúp mọi người thêm yêu đời và có nhiều kiến thức trong cuộc sống

© 2023 by tinng.net